Overheid maakt verwijderen van asbestdaken duurder

7 december 2018

De overheid heeft besloten de afvalstoffenheffing voor het storten van afvalstoffen met asbest te verhogen per 1 januari 2019. Daarbovenop wordt de subsidie voor het saneren van asbestdaken verlaagd. Oftewel: het verwijderen van asbestdaken wordt langs twee kanten duurder gemaakt in 2019. Op beide keuzes heeft Boy Limmen geen invloed. Wij kunnen u wel behoeden voor het feit dat het nog duurder wordt.

Stijging belasting per m2

Het tarief voor zowel het storten als het verbranden van afval wordt meer dan verdubbeld, van €13,21 naar €31,39 per ton. Dit is zo’n €0,80 per m2 extra belasting. De oorzaak voor de stijging is onder andere dat de stortplaatsen voor afval voller raken. Daarnaast is er ook al rekening gehouden met de jaarlijkse prijsstijging, waarbij de prijs wordt aangepast aan het prijspeil van de huidige economie.

Subsidie sanering asbestdaken uitgeput

Enkele jaren geleden bedroeg de subsidie voor het saneren van asbestdaken voor eigenaren 75 miljoen. In 2019 is deze subsidie uitgeput. Voor zover bekend is verlening van de subsidie niet aan de orde. Een vermindering van de subsidie en stijging van de afvalstoffenheffing maakt dat de kosten voor het afvoeren per m2 circa €5,20 duurder wordt.

Niet te lang wachten met verwijderen asbest

Boy Limmen hoopt dat de subsidiekraan weer wordt geopend. “Helaas kunnen wij niet voorspellen welke keuzes de overheid de komende maanden en jaren zal maken. Door de verwachte marktwerking (door de steeds strengere regelgeving), het gebrek aan subsidie en het aantal m² golfplaten welke nog gesaneerd moeten worden voor 2024 kunnen de kosten fiks stijgen. Beschikt u over een dak met asbest? Dan adviseren wij u graag om goed na te denken wanneer u het asbest laat verwijderen en vooral niet te lang te wachten. De kosten vallen nu nog mee. Wij maken graag een vrijblijvende offerte op maat voor u.

Asbestdaken verwijderen voor 2024

Asbestdaken dienen in ieder geval voor 2024 te worden verwijderd. Momenteel bevat er in Nederland nog zo’n 80 miljoen m² dak asbest. In 2016 is bijna 10 miljoen m² gesaneerd. In 2017 10,8 miljoen en 2018 zal uitkomen op zo’n 12 miljoen. Daken zijn de grootste, resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu terechtkomen.