‘DE ARK’ JOZEF ISRAELSTRAAT SCHAGEN

De oorspronkelijke basisschool in vogelvlucht gezien.
1 november 2022

In verband met de komt van het IKC, hoeft de oorspronkelijke school niet meer gebruikt te worden. Van de gemeente Schagen hebben wij de vraag gekregen om de school op te ruimen inclusief funderingen.
 

BIJZONDER  

Op de buitenmuur is een kunstwerk geplaatst. Dat is met uiterste precisie door ons gedemonteerd en ligt nu opgeslagen op de gemeente werf.  

Daarnaast zijn alle 32 units zijn tot op het frame gedemonteerd en daarna opnieuw opgebouwd. Hiermee zijn ze allemaal circulair ingezet en krijgen dus een nieuwe toepassing.  

Het overgebleven meubilair uit de school is aan stichting Miss IQ gedoneerd en wordt nu gebruikt op Aruba.  

 

PERIODE:  

Oktober – November 2022