Verduurzaming 28.500 m² dak – Centrale Markt 5 Zwaagdijk

(Oktober 2016) Asbestsanering

Half oktober zijn we begonnen met de sanering van 28.500 m² asbesthoudende golfplaten dakbedekking. De wens van de opdrachtgever was om tijdens de sanerings- en herstelwerkzaamheden de bedrijfshal voor ca. 85% in gebruik te houden. Boy Limmen Sloopwerken heeft dit op innovatieve wijze mogelijk gemaakt.